ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ       

                                                       

 

             ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΙΝΙΚΩΝ

               ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

                   Συνεδρίαση της   13ης ΜΑΡΤΙΟΥ   2017

            ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

      

        Βασιλική Παπιγκιώτη

        Πρόεδρος Πρωτοδικών

        

        Γεωργία Ταράτσα

        Ευαγγελία Μαγαϊτη

        Πλημμελειοδίκες

          Μιχαήλ  Μιχαλόπουλος

         Αντεισαγγελέας( επειδή κωλύεται ο Εισαγγελέας)

            Παναγιώτα Κικίδου

           Παναγιώτα Πουρνάρα

                 Γραμματείς

Κλήρωση συνθέσεων ποινικών               Δικαστηρίων ΑΠΡΙΛΙΟΥ    2017                   

                                 Ε Κ Θ Ε Σ Η    Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν

 

              Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας της ιδίας δικασίμου. Κατά την κλήρωση προέκυψαν τα παρακάτω:

03-04-2017: ημέρα  Δευτέρα– Α Τριμελές: Πετρόπουλος (Αντωνιάδου) – Παρασκευοπούλου - Ταβούτη, Κουμπή

03-04-2017: ημέρα  Δευτέρα– Α Μονομελές: Ταράτσα , Δούση

03-04-2017: ημέρα  Δευτέρα  – Β Μονομελές: Βασιλοπούλου, Ηλιοπούλου

04-04-2017: ημέρα  Τρίτη –  Έναρξη Κακουργήματος: Φλετούρη (Παπιγγιώτη)- Ταράτσα – Βασιλοπούλου , Προκοπίου (Σαπλαούρα)

04-04-2017:ημέρα Τρίτη – Κακούργημα: Φλετούρη (Παπιγγιώτη)- Ταράτσα – Βασιλοπούλου , Προκοπίου (Σαπλαούρα)

05-04-2017: ημέρα  Τετάρτη – Α Τριμελές; Παπιγγιώτη (Πετρόπουλος)- Παρασκευοπούλου -  Παπανικολάου, Ηλιοπούλου

05-04-2017: ημέρα  Τετάρτη  – Β Τριμελές: Αντωνιάδου (Πετρόπουλος) – Μαγαϊτη - Κλειδαρά –- Μιχαλόπουλος

07-04-2017: ημέρα  Παρασκευή-  Α Μονομελές:  Μαγαϊτη – Μιχαλόπουλος

24-04-2017: ημέρα  Δευτέρα  – Α Τριμελές: Αντωνιάδου (Παπιγγιώτη) – Ταράτσα-  Παπανικολάου , Βασιλάκης Παραγυιός

24-04-2017: ημέρα  Δευτέρα-  Α Μονομελές: Παρασκευοπούλου , Κουμπή

24-04-2017: ημέρα  Δευτέρα - Β Μονομελές: Ξενοπούλου, Μιχαλόπουλος

25-04-2017: ημέρα Τρίτη – Κακούργημα: Αντωνιάδου (Φλετούρη), Μαγαϊτη-  Κλειδαρά ,  Σαπλαούρα (Προκοπίου)

25-04-2017: ημέρα Τρίτη – Β  Τριμελές: Παπιγγιώτη (Αντωνιάδου)- Μάρη- Ξενοπούλου , Δούση

26-04-2017: ημέρα Τετάρτη – Α Τριμελές: Φλετούρη (Παπιγγιώτη)- Παπαγεωργίου - Βασιλοπούλου, Κουμπή

26-04-2017: ημέρα Τετάρτη – Β Τριμελές: Πετρόπουλος (Αντωνιάδου) – Ξενοπούλου - Ταβούτη , Βασιλάκης Παραγυιός

26-04-2017: ημέρα  Τετάρτη – Α Μονομελές: Παπανικολάου – Ηλιοπούλου  

27-04-2017:  ημέρα Πέμπτη – Τριμελές Ανηλίκων :  Φλετούρη – Παπαγεωργίου –Βασιλοπούλου, Δούση

27-04-2017: ημέρα  Πέμπτη  –Μονομελές Ανηλίκων: Παπαγεωργίου , Δούση

28-04-2017: ημέρα  Παρασκευή – Α Μονομελές: Ταβούτη, Κουμπή

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

  1. Όταν συνεδριάζει Τριμελές ή Μονομελές, τα αυτόφωρα εκδικάζονται αντίστοιχα από τις κληρωθείσες συνθέσεις.
  2. Όταν δεν συνεδριάζει Τριμελές, τα αυτόφωρα εκδικάζονται από την κατωτέρω σύνθεση και τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
  3. Όταν δεν συνεδριάζει Μονομελές,  τα αυτόφωρα εκδικάζονται από το νεώτερο Πρωτοδίκη της κατωτέρω σύνθεσης.
  4. Ο Δικαστής του οποίου το όνομα αναγράφεται εντός της παρένθεσης, εκτελεί καθήκοντα αναπληρωματικού σε οποιοδήποτε κώλυμα ποινικών συνθέσεων της ημέρας εκείνης.          03-04-2017: ημέρα Δευτέρα : (Παπανικολάου) , Μιχαλόπουλος (Βασιλάκης Παραγυιός)     04-04-2017: ημέρα  Τρίτη:  Παρασκευοπούλου – Ταβούτη – (Κλειδαρά),   Κουμπή (Ηλιοπούλου)    05-04-017: ημέρα  Τετάρτη: Μάρη (Ταράτσα ) , Δούση (Κουμπή)   06-04-2017: ημέρα Πέμπτη: Ταράτσα – Παρασκευοπούλου (Πετρόπουλος) , Κουμπή (Ηλιοπούλου)   07-04-2017: ημέρα  Παρασκευή: Ξενοπούλου – Παπανικολάου (Παπαγεωργίου), Ηλιοπούλου (Βασιλάκης Παραγυιός) 24-04-2017: ημέρα Δευτέρα: (Ταβούτη) , Ηλιοπούλου (Δούση) 25-04-2017: ημέρα Τρίτη: Παπαγεωργίου (Βασιλοπούλου) – Ηλιοπούλου (Κουμπή) 26-04-2017: ημέρα  Τετάρτη:  (Παρασκευοπούλου), Δούση (Μιχαλόπουλος) 27-04-2017 : ημέρα Πέμπτη: Μάρη – Κλειδαρά (Μαγαϊτη) , Βασιλάκης Παραγυιός (Ηλιοπούλου) 28-04-201: ημέρα Παρασκευή: Μάρη – Μαγαϊτη (Ξενοπούλου) , Βασιλάκης Παραγυιός (Δούση) ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΑΡΓΙΩΝ 01-04-2017: ημέρα Σάββατο: Παπαγεωργίου – Ξενοπούλου - Ταράτσα - ––(Πετρόπουλος), Βασιλάκης Παραγυιός (Δούση). 8-04-2017: ημέρα Σάββατο: Μαγαϊτη-  Κλειδαρά - Παρασκευοπούλου (Μάρη) –, Μιχαλόπουλος (Κουμπή). 29-04-2017: ημέρα Σάββατο: Παπανικολάου - Βασιλοπούλου-Ταβούτη (Χόντζια)   - Κουμπή (Ηλιοπούλου) Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ