Αριθμός     41 /2017

Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών 

Κατ’ άρθρο 6Α του ΚΟΔ ΚΔΛ –ν.1756/88, όπως

αντικ. με άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3472/06 .

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας ορίζουμε, σύμφωνα με την προαναφερομένη διάταξη, την υπηρεσία των Ειρηνοδικών της περιφερείας μας  για το μήνα Απρίλιο 2017  καθώς και τη συμμετοχή τους στη σύνθεση των Τριμελών Πλημμελειοδικείων του Δικαστηρίου τούτου ως ακολούθως :

 Ι.   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α΄. Του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

Ορίζουμε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας, για τα κατωτέρω αντίστοιχα χρονικά διαστήματα,  τον εξής:

Γ.ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ:   6-4-2017,   7-4-2017 

ΣΩΤ. ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ:  3-4-2017,   4-4-2017      

ΑΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ :         24-4-2017, 27-4-2017

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ:      25-4-2017   

ΕΛ.ΝΤΑΛΑΜΑΝΗ:     5-4-2017      

ΑΓΓ.-ΕΡ .ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ: 28-4-2017