ΠΡΑΞΗ     40/2017

                                        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017,

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πρακτικό κλήρωσης ποινικών δικαστηρίων μηνός Απριλίου  2017 της  13-3-2017 και με την επισήμανση ότι οι δικαστές οι οποίοι θα μετέχουν στη σύνθεση των υποθέσεων της Ειδικής Διαδικασίας της 27ης -4-2017 και των υποθέσεων του οικογενειακού Δικαίου 28ης- 4-2017 θα ορισθούν μετά την ολοκλήρωση της χρέωσης των υποθέσεων μηνός Μαρτίου 2017,

ΟΡΙΖΟΥΜΕ τα εξής: 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Α΄

1.4-2017 Σάββατο

Πρόεδρος Υπηρεσίας( Μόνο για κατεπείγοντα θέματα): Ταράτσα

Σύνθεση Αυτοφώρων Τριμελούς: Παπαγεωργίου- Ξενοπούλου- Ταράτσα, Βασιλάκης- Παραγυιός( Δούση)

Σύνθεση Αυτοφώρων Μονομελούς: Ταράτσα

Αναπληρωματικός: Πετρόπουλος

ΕΒΔΟΜΑΔΑ  Β΄

03-4-2017 Δευτέρα

Α Τριμελές: Πετρόπουλος( Αντωνιάδου)- Παρασκευοπούλου- Ταβούτη( Κουμπή)

Α Μονομελές: Ταράτσα- Δούση

Β Μονομελές: Βασιλοπούλου( Ηλιοπούλου)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κώνστα

Διαταγές πληρωμής: Κώνστα

Αναπληρωματικός: Παπανικολάου

04.4.2017 Τρίτη

Εναρξη κακουργήματος: Φλετούρη( Παπιγκιώτη)-  Ταράτσα-Βασιλοπούλου- Προκοπίου( Σαπλαούρα)

ΜΟΔ:  Φλετούρη( Παπιγκιώτη)- Ταράτσα- Βασιλοπούλου- Προκοπίου( Σαπλαούρα)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ταβούτη Διαταγές Πληρωμής : Ταβούτη

Σύνθεση Αυτοφώρων Τριμελούς: Παρασκευοπούλου- Ταβούτη- Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας – Κουμπή ( Ηλιοπούλου)

Σύνθεση Αυτοφώρων  Μονομελούς: Ταβούτη

Αναπληρωματικός: Κλειδαρά

05-4-2017 Τετάρτη

 

Α Τριμελές : Παπιγκιώτη ( Πετρόπουλος) – Παρασκευοπούλου- Παπανικολάου-

Ηλιοπούλου

Β Τριμελές: Αντωνιάδου( Πετρόπουλος)- Μαγαϊτη- Κλειδαρά-  Μιχαλόπουλος

Ασφαλιστικά :  Φλετούρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μάρη

Διαταγές Πληρωμής: Μάρη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μάρη

Αναπληρωματικός: Ταράτσα

06.4.2017 Πέμπτη

 

Πολυμελές: Φλετούρη : Α και Β Τμήμα( Μάρη- Παπαγεωργίου- Ξενοπούλου-Ταράτσα- Παρασκευοπούλου- Ταβούτη.)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πετρόπουλος

Διαταγές πληρωμής: Πετρόπουλος

Αναστολές: Πετρόπουλος

Σύνθεση Αυτοφώρων Τριμελούς: Ταράτσα- Παρασκευοπούλου- Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας- Κουμπή( Ηλιοπούλου)

Σύνθεση Αυτοφώρων Μονομελούς: Παρασκευοπούλου

Αναπληρωματικός: Πετρόπουλος

07.4.2017 Παρασκευή

Α Μονομελές : Μαγαϊτη- Μιχαλόπουλος

Τακτική Μονομελούς :Α και Β Τμήμα ( Μάρη- Παπαγεωργίου- Ξενοπούλου- Ταράτσα- Κώνστα- Βασιλοπούλου)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παπιγκιώτη

Διαταγές Πληρωμής: Παπανικολάου

Σύνθεση Αυτοφώρων Τριμελούς: Ξενοπούλου- Παπανικολάου- Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας – Ηλιοπούλου( Βασιλάκης- Παραγυιός)

Σύνθεση Αυτοφώρων Μονομελούς: Παπανικολάου

Αναπληρωματικός: Παπαγεωργίου

08.4.2017 Σάββατο

Πρόεδρος Υπηρεσίας ( Μόνο για κατεπείγοντα θέματα)- Παρασκευοπούλου

Σύνθεση Αυτοφώρων Τριμελούς: Μαγαϊτη- Κλειδαρά- Παρασκευοπούλου- Μιχαλόπουλος ( Κουμπή)

Σύνθεση Αυτοφώρων Μονομελούς: Παρασκευοπούλου

Αναπληρωματικός: Μάρη

----------------------------------

ΕΒΔΟΜΑΔΑ  Ε΄

 

24.4.2017 Δευτέρα

Α Τριμελές: Αντωνιάδου( Παπιγκιώτη)- Ταράτσα- Παπανικολάου, Βασιλάκης- Παραγυιός

Α Μονομελές:Παρασκευοπούλου- Κουμπή

Β Μονομελές: Ξενοπούλου- Μιχαλόπουλος

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Φλετούρη

Διαταγές Πληρωμής: Ξενοπούλου

Αναπληρωματικός: Ταβούτη

25.4.2017 Τρίτη

ΜΟΔ: Αντωνιάδου( Φλετούρη)- Μαγαϊτη- Κλειδαρά- Σαπλαούρα( Προκοπίου)

Β Τριμελές : Παπιγκιώτη( Αντωνιάδου)- Μάρη-Ξενοπούλου- Δούση

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αντωνιάδου

Διαταγές Πληρωμής: Ξενοπούλου

Αυτόφωρα Μονομελούς: Παπαγεωργίου- Ηλιοπούλου( Κουμπή)

Αναπληρωματικός: Βασιλοπούλου

26.4.2017 Τετάρτη

Α΄Τριμελές: Φλετούρη( Παπιγκιώτη)- Παπαγεωργίου-Βασιλοπούλου( Κουμπή)

Β Τριμελές:  Πετρόπουλους( Αντωνιάδου)-Ξενοπούλου- Ταβούτη, Βασιλάκης- Παραγυιός

Α Μονομελές: Παπανικολάου- Ηλιοπούλου

Ασφαλιστικά:  Αντωνιάδου- Παπιγκιώτη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παρασκευοπούλου

Διαταγές Πληρωμής: Παρασκευοπούλου

Αναπληρωματικός: Παρασκευοπούλου

 

27.4.2017 Πέμπτη

Τριμελές Ανηλίκων : Φλετούρη- Παπαγεωργίου- Βασιλοπούλου- Δούση

Μονομελές Ανηλίκων  : Παπαγεωργίου

Ειδική : Α και Β Τμήμα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κλειδαρά

Διαταγές Πληρωμής: Κλειδαρά

Αναστολές : Κλειδαρά

Σύνθεση Αυτοφώρων Τριμελούς: Μάρη- Κλειδαρά, Βασιλάκης- Παραγυιός

Σύνθεση Αυτοφώρων Μονομελούς: Κλειδαρά

Αναπληρωματικός: Μαγαϊτη

28.4.2017 Παρασκευή

Α΄Μονομελές: Ταβούτη- Κουμπή

Οικογενειακό : Α και  Β Τμήμα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μαγαϊτη

Διαταγές Πληρωμής: Μαγαϊτη

Σύνθεση Αυτοφώρων Τριμελούς: Μάρη- Μαγαϊτη-Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας, Βασιλάκης- Παραγυιός( Δούση)

Αναπληρωματικός: Ξενοπούλου

29.4.2017, Σάββατο

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ταβούτη ( Μόνο για επείγοντα θέματα)

Αυτόφωρα Τριμελούς: Παπανικολάου- Βασιλοπούλου- Ταβούτη- Κουμπή- Ηλιοπούλου  

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ταβούτη

Αναπληρωματικός: Χόντζια

  *** Σημείωση:  Ο Δικαστής που έχει οριστεί αναπληρωματικός, αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, ασθενείας κλπ τόσο τις ποινικές υπηρεσίες όσο και την υπηρεσία του Προέδρου Υπηρεσίας. Δεν είναι αναγκαία η παρουσία του στο Δικαστήριο την ημέρα της αναπλήρωσης, εάν δεν έχει λάβει προηγουμένως σχετική ειδοποίηση από την Γραμματεία της Διεύθυνσης. Παρακαλούνται οι κ. Πρόεδροι και κ. Προεδρεύοντες να ενημερώνουν τους συναδέλφους από την προηγούμενη ημέρα πως η σύνθεση θα χρειαστεί αναπλήρωση και σε ποια υπόθεση, ώστε ο αναπληρωματικός Δικαστής να έχει τον αναγκαίο χρόνο για να προετοιμαστεί, ιδίως για την περίπτωση που θα προεδρεύσει.

                                                        Χαλκίδα, 21-3-2017

                                              Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο

                                                     

                                                        Κωνσταντίνα Φλετούρη

                                                       Πρόεδρος Πρωτοδικών