Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ.Χ.

Λάμπρος Γκάνης, Πρόεδρος             

1. Γεροκωνσταντής Νικ.,Αντιπρόεδρος

2. Γκίκας Δημήτριος, Γεν.Γραμματέας

3. Κόκκος Ιωάννης, Ταμίας              

4.  Θαλασσινού Ελένη, Μέλος          

5. Καντάρης Νικόλαος, Μέλος                                      

6. Ακριβιάδου Τραϊανή, Μέλος         

7. Ανέστης Νικόλαος,Μέλος             

8. Πολίτης Νικόλαος, Μέλος                                         

9. Μιμίκου Μαρία, Μέλος                 

10. Καμινιάρη Μαρία, Μέλος